Produkter / Tjänster

Produkter
 

Acryl
Snabbhärdande(1-2tim), lämplig för utomhusjobb eller när leveranstiden är kort exempelvis balkonger, trappor, storkök mm.
Kan appliceras i minusgrader.
Betong
Cementbaserade produkter är lämpliga där fukthalten är hög i betongkonstruktionen, eller där man behöver volym eller bärighet, exempelvis källare, balkonger, utomhustrappor mm.

 

Epoxi
Härdar långsamt(10-12tim) beroende av temperaturen i underlaget.
Kan appliceras som dammbindning, målning(golv / vägg), tjockfilm och beläggning. Nyanserbart i RAL kulörer.
Lämplig för inomhusmiljöer typ industri, restaurangkök, produktionslokaler mm.

Polyuretan
Används till tätskikt pga sin flexibilitet, exempelvis P-garage och halkbanor.
Ihop med cement är den extremt värme och kemikalieresistent. Lämplig för den tunga industrin.

 

Tjänster
 

Förarbete
Borttagning av mattor, limrester, sättbruk, beläggningar och rengöring av underlag med fräsning, slipning eller bilning.


 

HTC-golv
Slipning av nya eller gamla betonggolv.
Efter 7 slipsteg får man en högblank lättstädad yta. Vill man ha en matt yta slipar man 4-5 steg beroende på betongens beskaffenhet.

 

Feng shui golv
Med detta finns möjlighet att välja färger som skapar harmoni och balans.